Om os

Om MMT3000

MMT3000 er alumneforening for alle, der har taget Master in Management of Technology på AAU. Foreningen blev stiftet i 1999. Vi har interesse i at fortsætte læring og lave netværksaktiviteter – både professionelle og sociale. Der foregår faste aktiviteter som deltagelse på konferencer, generalforsamling, bestyrelseskurser mm.

Vi er et værdifuldt netværk, som både den enkelte og virksomhederne kan drage nytte af.

Vi stiller bestyrelseskandidater til rådighed for erhvervslivet - Se dem her Klik.
Vi støtter hinanden i vores bestyrelsesarbejde. Se mere højrestående.
Vi stiller gerne viden om MBA uddannelser og forandringsledelse til rådighed for dig.

Master On Board

Master On Board er et vidensforum i foreningen, hvor vi støtter hinanden og erhvervslivet i at professionalisere bestyrelsesarbejdet. 

Vi stiller bestyrelseskandidater til rådighed for erhvervslivet Klik.
Vi støtter hinanden i vores bestyrelsesarbejde gennem disse formål:

- Andre i MoB anbefaler mig til bestyrelsesposter
- Mit MoB netværk støtter og skubber til mig i mine bestræbelser
- Kendskab til andre netværks egnethed til at skabe bestyrelsesposter
- MoB medlemmer deler viden om bestyrelsesarbejde


Videns- og arbejdsområder

Foreningen har både som følge af vores mange medlemmer, og som følge af den måde vi målrettet arbejder med udvikling af foreningen, nedenstående områder vi ønsker at fremhæve. De to første er de områder vi især arbejder med at udvikle, og de to sidste er de vidensområder foreningen har.


Bestyrelsesarbejde – Master On Board
Events og Konferencer
Forandringsledelse
Executive MBA uddannelse

Vores visioner

MMT3000 vil være det uundværlige supplement til MMT´eres livslange læring og udvikling.


MMT3000 vil sikre et fagligt og socialt netværk til medlemmerne, når de efterspørger viden, kompetencer og faglige oplevelser.

Relevans i tilbud, forbinder kompetencer, skaber engagement og tilhørsforhold hos medlemmer.