Vedtægter

V edtægterne for MMT3000 er etableret ved foreningens stiftelse i 1999, og senest revideret ved generalforsamlingen i oktober 2016.

Bestyrelsen består af syv medlemmer tilstræbt fordelt jævnt på MMT årgangene, en observatør fra den dimmiterende årgang, samt to medlemmer fra Aalborg Universitet.

Ved udskrivning af administrationsgebyret i 2011 var det nødvendigt, at opdele foreningens medlemmer i aktive og passive medlemmer. Håndteringen af dette er beskrevet i notat 'Medlemskategorier' - se nedenstående.

Der er følgende formelle materiale til administration af foreningen:

Bestyrelsesmedlemmer: Se listen over bestyrelsesmedlemmer
Vedtægter: Vedtægter (PDF)
Master On Board: Der er ikke udgivet formelle regler 
Passivt / aktivt medlem: Medlemskategorier (PDF)